vysoke skoly Vysoké Školy
bl Vysoké školy v SR Študijné odbory Prehľad vysokých škôl br
Prehľad vysokých škôl v Slovenskej republike
Vysoká škola Lokalita
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave Bratislava
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Liptovský Mikuláš
Akadémia policajného zboru v Bratislave Bratislava
Akadémia umení v Banskej Bystrici Banská Bystrica
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Bratislava
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom Dubnica
Ekonomická univerzita v Bratislave Bratislava
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici Banská Štiavnica
Katolícka univerzita v Ružomberku Ružomberok
Paneurópska vysoká škola Bratislava
Prešovská univerzita v Prešove Prešov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nitra
Slovenská technická univerzita v Bratislave Bratislava
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Bratislava
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici Skalica
Technická univerzita v Košiciach Košice
Technická univerzita vo Zvolene Zvolen
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčín
Trnavská univerzita v Trnave Trnava
Univerzita J. Selyeho v Komárne Komárno
Univerzita Komenského v Bratislave Bratislava
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nitra
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Banská Bystrica
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Košice
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Košice
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Košice
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Bratislava
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Trenčín
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Prešov
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Bratislava
Vysoká škola v Sládkovičove Sládkovičovo
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Bratislava
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Bratislava
Žilinská univerzita v Žiline Žilina
2012 Vysoké školy|

Zoznam vysokých škôl na Slovensku

,

Vysoké školy

,

Akadémie

,

Univerzity

|Kontakt