vysoke skoly Vysoké Školy
bl Vysoké školy v SR Študijné odbory Prehľad vysokých škôl br
Ekonomická univerzita v Bratislave
Adresa:
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, SR
Fakulty:
Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta
Fakulta hospodárskej informatiky
Fakulta podnikového manažmentu
Fakulta medzinárodných vzťahov
Fakulta aplikovaných jazykov
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Web:
www.euba.sk
2012 Vysoké školy|

Ekonomická univerzita v Bratislave

,

Euba

,

Akadémie

,

Univerzity

|Kontakt