vysoke skoly Vysoké Školy
bl Vysoké školy v SR Študijné odbory Prehľad vysokých škôl br
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Adresa:
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1, SR
Fakulty:
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Fakulta architektúry
Fakulta informatiky a informačných technológií
Materiálovotechnická fakulta so sídlom v Trnave
Web:
www.stuba.sk
2012 Vysoké školy|

Slovenská technická univerzita v Bratislave

,

Stu

,

Akadémie

,

Univerzity

|Kontakt