vysoke skoly Vysoké Školy
bl Vysoké školy v SR Študijné odbory Prehľad vysokých škôl br
Vysoké školy v Nitrianskom kraji
vs Komárno (2)
vs Levice (1)
vs Mojmírovce (1)
vs Nitra (4)
vs Nové Zámky (3)
vs Šurany (1)
vs Tlmače (1)
vs Topoľčany (2)
vs Zlaté Moravce (1)
Vysoká škola Lokalita
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom Levice
Ekonomická univerzita v Bratislave Nové Zámky
Šurany
Topoľčany
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nitra
Slovenská technická univerzita v Bratislave Nitra
Komárno
Tlmače
Univerzita J. Selyeho v Komárne Komárno
Univerzita Komenského v Bratislave Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Mojmírovce
Nitra
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Nové Zámky
Topoľčany
Zlaté Moravce
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Nové Zámky
2012 Vysoké školy|

Zoznam vysokých škôl v Nitrianskom kraji

,

Vysoké školy

,

Akadémie

,

Univerzity

,

Nitriansky kraj

|Kontakt