vysoke skoly Vysoké Školy
bl Vysoké školy v SR Študijné odbory Prehľad vysokých škôl br
Vysoké školy v Banskobystrickom kraji
vs Badín (1)
vs Banská Bystrica (3)
vs Banská Štiavnica (3)
vs Brezno (2)
vs Lučenec (5)
vs Revúca (1)
vs Rimavská Sobota (1)
vs Zvolen (1)
vs Žarnovica (1)
Vysoká škola Lokalita
Akadémia umení v Banskej Bystrici Banská Bystrica
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom Lučenec
Revúca
Ekonomická univerzita v Bratislave Žarnovica
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici Banská Štiavnica
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Lučenec
Slovenská technická univerzita v Bratislave Banská Štiavnica
Brezno
Technická univerzita vo Zvolene Zvolen
Univerzita J. Selyeho v Komárne Lučenec
Univerzita Komenského v Bratislave Badín
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Lučenec
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Rimavská Sobota
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Brezno
Lučenec
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Banská Bystrica
2012 Vysoké školy|

Zoznam vysokých škôl v Banskobystrickom kraji

,

Vysoké školy

,

Akadémie

,

Univerzity

,

Banskobystrický kraj

|Kontakt