vysoke skoly Vysoké Školy
bl Vysoké školy v SR Študijné odbory Prehľad vysokých škôl br
Vysoké školy v Košickom kraji
vs Košice (8)
vs Kráľovský Chlmec (1)
vs Michalovce (4)
vs Rožňava (1)
vs Sečovce (1)
vs Sobrance (1)
vs Spišská Nová Ves (3)
vs Trebišov (1)
Vysoká škola Lokalita
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom Sečovce
Sobrance
Ekonomická univerzita v Bratislave Michalovce
Prešovská univerzita v Prešove Trebišov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Košice
Technická univerzita v Košiciach Košice
Trnavská univerzita v Trnave Michalovce
Spišská Nová Ves
Univerzita J. Selyeho v Komárne Kráľovský Chlmec
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Spišská Nová Ves
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Košice
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Michalovce
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Košice
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Košice
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Košice
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Košice
Michalovce
Rožňava
Spišská Nová Ves
Žilinská univerzita v Žiline Košice
2012 Vysoké školy|

Zoznam vysokých škôl v Košickom kraji

,

Vysoké školy

,

Akadémie

,

Univerzity

,

Košický kraj

|Kontakt